DARK  เป็นหนึ่งในหนังที่ ลึกลับ ซับซ้อน ซ่อนปม ที่สุด เรื่องนึงของ Netflix ว่าด้วยเรื่องของ เมืองทีมีชื่อว่า วินเดน เมืองที่แสนสงบ และเป็นปกติ แต่ได้เกิดจุดเปลี่ยนตรงที่เมืองนี้ในแต่ละครอบครัวมักเจอกับเหตุการณ์แปลกๆ ที่เป็นจุดเปลี่ยนของเมืองนี้

ที่ในทุกๆ 33 ปีจะมี เรื่องราวต่างๆซึ่งมีความผิดปกติ เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเช่น การที่ได้พบศพเด็ก การที่เด็กมักจะหายตัวไป และจะเห็นด็กเหล่านั้นไม่พบ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้กระทบกับคนในเมือง ความสงบ และครอบครัวต่างๆ เหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติ ผิดกรอบของสิ่งต่างๆที่เคยกำหนด

ตัวละครต่างๆจึงหาคำตอบของเหตุการณ์เหล่านี้ที่ยิ่งหาคำตอบยิ่งพบกับความสนุก ความซับซ้อน ความแปลกใจ ที่เป็นสิ่งเปลี่ยนชีวิตของตัวละครในเรื่องไปตลอดกาล

สรุป

หนังเรื่อง DARK ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเวลา ว่าการกระทำในอดีตก็ส่งผลไปยังปัจจุบัน และการเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคต ก็ส่งผลมายังปัจจุบันเช่นเดียวกัน ในหนังเรื่องนี้ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของเวลา ที่ลึกซึ้งที่เราอาจจะมองข้ามมันไปครับ รวมถึง ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรัก การดูแลกันในครอบครัวที่เราควรดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ควรทอดทิ้งใครสักคนในครอบครัวครับ เรียกได้ว่าประทับใจมากๆ เลย